what is world ia day button visit ia button

People


Tom Segers Tom Segers Co-owner RediC BV Tom is co-owner of Redic (in Dutch). One of their initiatives is that healthcare becomes Selfcare. People are increasingly concerned with health issues and health wearables are becoming more and more common. Selfcare aims to be a 'Partner in Health' for people who want to take control of their health.
View his LinkedIn profile

Selfcare: take good care of yourself
Tom adviseert bedrijven over hoe zij zich kunnen onderscheiden en hoe succesvol te innoveren. Hij helpt organisaties vanuit de eindgebruiker te gaan denken. In dit verlengde is ook het initiatief van Selfcare ontstaan, een virtuele partner voor mensen die zich bezighouden met, of zich zorgen maken over, hun gezondheid.

Op 21 februari vertelt Tom hoe de technologische ontwikkeling in de gezondheidszorg mogelijkheden schept voor de consument om zelf meer inzicht te krijgen in zijn eigen gezondheid. Met het uitgangspunt Healthcare becomes Selfcare is Tom op zoek gegaan naar mogelijkheden om de gezondheidszorg aan de huidige tijd aan te passen. Door de toegenomen toegankelijkheid van medische apparatuur komt het meten van vitale parameters ook meer en meer binnen handbereik van de consument. Zo krijgen mensen inzicht in hun gezondheid en in de causaliteit van veranderingen in hun gezondheid. De informatie die Selfcare oplevert, geeft hen het gevoel hun gezondheid in eigen hand te hebben of in ieder geval te beseffen wat goed is voor jouw eigen lichaam en waar je meer gevoelig voor bent. Dat geeft de eindgebruiker een feeling van happiness: toegankelijke informatie over ons welzijn waar we ook nog eens wat mee kunnen: het weten en het zetten van concrete stappen tot verandering.

Tom zal menig deelnemer bewust weten te maken van de (zaligmakende) kracht van informatie over je eigen gezondheid. En dat we in de toekomst steeds meer verantwoordelijkheid kunnen en durven nemen, juist door het inzicht dat de technologie ons verschaft: dat is Architecting Happiness!

ia banner button' width='70%'/></a></div>

	
</article>
<section id='graysection' >
	<br/></br>
	<h2>AND WITH THANKS TO OUR GLOBAL SPONSORS</h2><br/>

<div align=
  marriott sponsor   ronsenfeld sponsor   balsamiq sponsor  
 
  axure sponsor   user testing sponsor   all you can learn sponsor  
 
 
     protoio sponsor   all you can learn sponsor