what is world ia day button visit ia button

People


Jeroen Grit Jeroen Grit Managing consultant and UX lead at GriDD @JeroenGrit Jeroen Grit is managing consultant and User Experience lead at GriDD. He excels in formulating digital tactics and translating this into a fantastic user experience-concept. With that, his strengths lie in balancing both the user and business requirements, while including the demands of their environment.
Jeroen’s passion lies in deciphering complex matter to an accessible structure, and guiding this clearly for the technical and visual realisation, both in information architecture as interaction design.
View his LinkedIn profile

Fast track UX: hoe leid je een mondiale verlichting multi-national naar digitaal succes?
Jeroen Grit consulteert multinationals in de verbetering van hun digital performance, zij bieden hun klanten een User Experience die een evenredige balans oplevert in de behoeftenbevrediging van de eindgebruiker enerzijds, en de opbrengsten voor de organisatie anderzijds.

Informatiearchitectuur, het proces van het organiseren, labelen en structureren van informatie, vormt de ruggegraat van een website. Op World IA Day geeft Jeroen een kijkje in de keuken van informatiearchitectuur en van het belang van User Experience. Hij doet dit aan de hand van een case: het redesign van de website van Philips Lighting.

Philips Lighting speelt in op de verlichtingsbehoeften van zowel consumenten als professionele klanten in een breed scala aan marktsegmenten. Hoe kunnen we de verschillende gebruikersgroepen bereiken met één platform dat van iedere gebruiker een happy user maakt?

Voor het ontwerp van de nieuwe website van Philips Lighting is de Fast Track UX methode toegepast waarin gedrag en verwachtingen van de gebruikers centraal staan. Met een focus op een diversiteit aan gebruikersgroepen, een verzameling van meer dan 1800 (!) requirements van Philips Lighting, een validerend klantonderzoek en het collectieve brein, is er binnen twee maanden een UX concept ontwikkeld waarbinnen Philips Lighting zijn volledige digitale landschap kon herontwerpen. Een User Experience waarin voldaan wordt aan de behoeften van de eindgebruikers (een gebruiksvriendelijke online presentatie van het Philips assortiment van 44.000 producten) én waarin de licht innovaties van Philips op de juiste manier naar voren komen.

Deze casestudy toont een flink staaltje architecting happiness: hoe ontwikkel je, met toepassing van Fast Track UX, op een snelle manier een goede User Experience? Jeroen daagt de deelnemers uit tot meedenken!

ia banner button' width='70%'/></a></div>

	
</article>
<section id='graysection' >
	<br/></br>
	<h2>AND WITH THANKS TO OUR GLOBAL SPONSORS</h2><br/>

<div align=
  marriott sponsor   ronsenfeld sponsor   balsamiq sponsor  
 
  axure sponsor   user testing sponsor   all you can learn sponsor  
 
 
     protoio sponsor   all you can learn sponsor